• Đắk Lắk : Thiệp mời con đỗ đại học như mời cưới: Thông điệp lớn

    Theo ông Cảnh, gia đình ông tổ chức tiệc mừng con đỗ đại học là muốn chuyển đến con 1 thông ...