• Kết quả xác minh thông tin viện trưởng huyện hát karaoke ‘ôm’

    VKSND tỉnh Đắk Lắk đang xem xét, xử lý trách nhiệm của các ông Nguyễn Tất Hoàn, Nguyễn Quốc Khánh ...