• Quảng cáo nước tăng lực của VTV dồn dập nhận chỉ trích phản cảm

    Một quảng cáo về nước tăng lực trên VTV đang nhận dồn dập những chỉ trích không chỉ vì phản cảm ...