• Gửi thông báo về cơ quan nếu cán bộ, đảng viên vi phạm nồng độ cồn

    Cục CSGT vừa gửi công điện yêu cầu lực lượng tuần tra trên cả nước huy động lực lượng phương ...