• Sơ tán hàng nghìn người khỏi vùng nguy hiểm trước khi bão số 5 đổ bộ

    Phú Yên, Bình Định và Quảng Ngãi đang gấp rút sơ tán hàng nghìn người dân ra khỏi vùng nguy hiểm ...