• Đắk Lắk ủng hộ 14 tấn gạo và 4 tỷ đồng cho người dân miền Trung

    Đây là nguồn đóng góp từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhân dân và từ nguồn Quỹ Cứu trợ ...