• Gia Lai xây dựng 5 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

    Tỉnh Gia Lai đang lên kế hoạch xây dựng 5 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cấp tỉnh với tổng ...