• Khởi công dự án Tổ hợp Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Đắk Lắk

    Ngày 27/9, tại xã Ea M’droh, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus ...

  • Nhiều hạn chế trong áp dụng công nghệ cao vào sản xuất cà phê ở Đắk Lắk

    Tỉnh Đắk Lắk hiện có trên 203.357 ha cà phê, chủ yếu là cà phê của các nông hộ chiếm trên 90% diện ...