• Hàng chục người mang di ảnh người thân bị tai nạn giao thông ngồi dàn hàng ngang ra đường

    Cho rằng người thân bị tai nạn giao thông tử vong đã lâu nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng, ...