• Đứng bắt xe chạy quá tốc độ, 4 cảnh sát bị tông chết

    Một chiếc xe tải tông chết 4 cảnh sát tại Úc khi họ đứng bắt một tài xế chạy quá tốc độ, nghi ...