• Đắk Lắk: Chủ tịch xã không xác nhận lý lịch cho người dân là sai

    Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết việc lãnh đạo xã Hòa Đông không xác nhận sơ yếu ...

  • Đắk Lắk : Chủ tịch xã từ chối xác nhận lý lịch cho người dân

    Người dân lên UBND xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk, xin xác nhận sơ yếu lý lịch cho con đi ...