• Hơn 11 năm vẫn chưa giải quyết quyền lợi cho người bị thu hồi đất

    Sau hơn 11 năm giải phóng mặt bằng, thu hồi đất của một hộ dân để quy hoạch làm khu đất bán đấu ...