• Đà Nẵng tính phương án phát phiếu, dân 2-3 ngày đi chợ một lần để phòng dịch

    Thông tin này được ông Huỳnh Đức Thơ, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết sáng 10-8. Do việc phòng ...