• Đắk Lắk: Xử lý vụ giáo viên chỉ học hết lớp 8 nhưng vẫn đứng lớp

    Bà Lê Thị Nga chỉ có trình độ học vấn 8/12 nhưng đã tìm cách mượn bằng cấp 3 của người khác ...