• Covid-19: Một số hộ cách ly ở quận 8 yêu cầu cung cấp táo New Zealand và nho Mỹ

    Chủ tịch UBND quận 8 (TP HCM) cho biết có 4 hộ cách ly tại phường 2 yêu cầu quận phải cung cấp táo New ...