• Họp khẩn, bàn phương án đẩy nhanh tiến độ dự án thuỷ lợi ở Đắk Lắk

    Hiện, việc giải phóng mặt bằng (GPMB) ở lòng hồ Krông Pắc thượng đã không đạt được tiến độ ...