• Hồ Ea Súp thượng và Ea Súp hạ bắt đầu xả tràn

    14 giờ chiều 28-10, hồ Ea Súp thượng và hồ Ea Súp hạ bắt đầu được mở tràn với lưu lượng từ ...

  • UBND huyện Ea Súp, Đắk Lắk tuyển dụng viên chức năm 2019

    UBND huyện Ea Súp, Đắk Lắk tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: 1. Nhu cầu tuyển dụng: 220 chỉ ...