• Đắk Lắk : Xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp: Cần xử lý nghiêm minh

    Tình trạng xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích trên đất nông nghiệp do Công ty TNHH MTV Cà ...