• Phát hiện 780 kg khẩu trang trong một vựa phế liệu

    Chủ vựa phế liệu khai 780 kg khẩu trang ở kho là hàng lỗi, tuy nhiên các cơ quan chức năng huyện Bình ...