• Thủ môn Y Eli Niê bị bác đơn khiếu nại vụ nhường điểm

    Ban giải quyết khiếu nại Liên đoàn Bóng đá Việt Nam không xem xét đơn của thủ môn U23 Việt Nam và ...