• Ưu ái con trai, Giám đốc Sở Y tế Đắk Nông bị yêu cầu kiểm điểm

    Liên quan đến việc Giám đốc Sở Y tế ưu ái con trai trong tuyển dụng, UBKT Tỉnh uỷ Đắk Nông yêu cầu ...