• Kỹ sư làm đủ nghề, cuối cùng về trồng sầu riêng, lời 3 tỷ/năm

    Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, anh Đậu Dương Trần Nguyễn làm đủ thứ nghề, ...