• Từ 500 con gà, nông dân thu về 12 tỷ đồng/năm

    Từng lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, giờ đây vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Sang đã trở thành tỷ phú, ...