• Không có hình ảnh

    Đặng Lê Nguyên Vũ khởi nghiệp như thế nào?

    Sau lùm xùm hôn nhân của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và vợ thì câu chuyện khởi nghiệp của "vua cà phê" ...