• Xe khách tuyến cố định liên tỉnh được hoạt động 100% số chuyến tại các địa phương trong nhóm nguy cơ thấp

    Sở Giao thông vận tải cho biết, từ ngày 29-4-2020, hoạt động của xe khách tuyến cố định trên địa ...