• Đắk Lắk : Tổ trưởng dân phố đánh nhau với dân khi tuyên truyền phòng dịch

    Tổ trưởng dân phố ở Đắk Lắk đến nhà dân tuyên truyền, phát tờ rơi phòng dịch thì xảy ra mâu ...