• Giao nhiệm vụ chủ đầu tư giải phóng mặt bằng Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP. Buôn Ma Thuột

    UBND tỉnh vừa giao chủ đầu tư Tiểu dự án bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) thuộc Dự án đầu ...