• Đắk Lắk : Qua nhiều phiên xử vẫn chưa rõ hung khí?

    Sau mỗi lần kết luận điều tra, truy tố, xét xử thì hung khí được cho là bị cáo Nguyễn Tiến Thăng ...