• Năm 2019, ngành Giáo dục Đắk Lắk tuyển dụng 289 viên chức

    UBND tỉnh vừa phê duyệt phương án tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực ...