• Trường Đại học Tây Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2020

  Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, ...

 • TP. Buôn Ma Thuột xét tuyển đặc cách viên chức cho 395 giáo viên

  Thực hiện chủ trương của Bộ Nội vụ và UBND tỉnh Đắk Lắk về việc tuyển dụng đặc cách đối ...

 • UBND huyện Krông Búk, Đắk Lắk tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020

  UBND huyện Krông Búk, Đắk Lắk tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020 như sau: 1. Số lượng tuyển ...

 • UBND huyện Ea H’Leo, Đắk Lắk tuyển dụng giáo viên năm 2020

  UBND huyện Ea H’Leo, Đắk Lắk tuyển dụng giáo viên năm 2020 như sau: 1. Số lượng tuyển dụng: 51 chỉ ...

 • Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019-2020

  Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019-2020 như sau: 1. ...

 • Trường PTDTNT Tây Nguyên tuyển giáo viên năm học 2017 – 2018

  Trường PTDTNT Tây Nguyên tuyển giáo viên năm học 2017 – 2018 như sau: 1. Vị trí tuyển dụng– Giáo ...