• Xây dựng tuyến giao thông kết nối liên vùng 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk

    UBND tỉnh Gia Lai cho biết, lãnh đạo 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk vừa có buổi làm việc về chủ trương ...