• Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đăk Lăk tuyển dụng năm 2020

  Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đăk Lăk tuyển dụng năm 2020 như sau: 1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ ...

 • Thông báo: Điều chỉnh nội dung kế hoạch tuyển dụng CC-VC các cơ quan Đảng, UB Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2019

  Thông báo: Điều chỉnh nội dung kế hoạch tuyển dụng CC-VC các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ ...

 • Sở Y tế tỉnh Đắk Nông tuyển dụng viên chức năm 2019

  Căn cứ Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên ...

 • Trường ĐH Tây Nguyên thông báo tuyển dụng 2017

  THÔNG BÁOVề kế hoạch nhân lực năm 2017Chi tiết xem file đính kèm sauKe hoach nhan luc 2017 (1)