• Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk tuyển dụng viên chức năm 2020

  Căn cứ Luật viên chức năm 2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, ngày 12/4/2012 của Chính phủ về ...

 • Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông tuyển dụng viên chức năm 2019

  Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: 1. Số lượng tuyển ...

 • Thông báo: Điều chỉnh nội dung kế hoạch tuyển dụng CC-VC các cơ quan Đảng, UB Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2019

  Thông báo: Điều chỉnh nội dung kế hoạch tuyển dụng CC-VC các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ ...

 • UBND huyện Ea H’leo, Đắk Lắk tuyển dụng viên chức năm 2019

  Căn cứ Quyết định số 635/QĐ-SNV ngày 14/8/2019 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế ...

 • Năm 2019, ngành Giáo dục Đắk Lắk tuyển dụng 289 viên chức

  UBND tỉnh vừa phê duyệt phương án tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực ...

 • Sở Công Thương Đắk Lắk tuyển dụng viên chức năm 2019

  Căn cứ Quyết định số 366/QĐ-SNV ngày 9/7/2019 của Sở Nội Vụ, về việc phê duyệt Phương án tuyển ...

 • UBND huyện Ea Kar, Đắk Lắk tuyển dụng viên chức năm 2019

  UBND huyện Ea Kar, Đắk Lắk tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 161 chỉ ...

 • Đắk Lắk : Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019

  Thực hiện Kế hoạch số 106-KH/TU, ngày 26/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tuyển dụng công ...

 • UBND huyện Ea Súp, Đắk Lắk tuyển dụng viên chức năm 2019

  UBND huyện Ea Súp, Đắk Lắk tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: 1. Nhu cầu tuyển dụng: 220 chỉ ...

 • Tổng cục Thi hành án dân sự tuyển dụng công chức năm 2017

  Tổng cục Thi hành án dân sự tuyển dụng công chức vào làm việc tại Tổng cục Thi hành án dân sự và ...

 • Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cần tuyển viên chức làm việc tại VKHKT Nông lâm nghiệp Tây Nguyên

  Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cần tuyển viên chức làm việc tại Viện Khoa học kỹ thuật Nông ...

 • Đắk Lắk tổ chức thi tuyển công chức năm 2017

  Ngày 22/6, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4804/KH-UBND về nội dung và tiến độ thời gian triển khai ...

 • Trường PTDTNT Tây Nguyên tuyển giáo viên năm học 2017 – 2018

  Trường PTDTNT Tây Nguyên tuyển giáo viên năm học 2017 – 2018 như sau: 1. Vị trí tuyển dụng– Giáo ...