• Đắk Lắk : Các ứng viên vào ‘phòng thi’ tuyển chọn Bí thư huyện ủy

    Cả ngày 19/3, lần đầu tiên trong cả nước, 9 ứng cử viên tuyển chọn làm Bí thư huyện ủy Lắk và ...

  • Tuyển chọn bí thư huyện ủy tại Đắk Lắk: Ứng viên sẽ làm gì cho dân?

    Lần đầu tiên trên cả nước, Đắk Lắk sẽ tổ chức thí điểm tuyển chọn chức danh bí thư Huyện ...