• Lạ kỳ tượng phật bằng gỗ thủy tùng 2000 năm tuổi

    Gốc cây thủy tùng vô cùng quý giá khiến chùa đã phải tìm người đẽo tượng từ khắp nơi. khi đẽo ...