• Chủ đầu tư ‘Quỷ Núi’ lại gây xôn xao với phiên bản tượng lạ ở Đà Lạt

    Các trang mạng xã hội đang lan truyền nhiều hình ảnh được cho là hàng trăm tượng lính Trung Quốc xưa ...