• Đắk Nông Huy động tiền lương làm tượng đài

    Do thiếu kinh phí xây dựng, ngoài việc xã hội hóa tỉnh Đắk Nông còn chủ trương huy động đóng góp ...