• Quảng Nam: Huyện nghèo dựng tượng đài 14 tỉ đồng

    Huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam – một trong những huyện nghèo nhất cả nước đang xây dựng tượng ...