• Đắk Lắk : Mang cần sa về trồng nhưng nói là cây chè

    Vợ hỏi thì chồng nói cần sa là chè Bắc dùng để cho gà ăn để có sức đề kháng. Chiều 20 – 4, ...