• Mang ma túy tới công an huyện nhờ chuyển cho bạn nghiện đang bị tạm giam

     Nghĩ rằng bạn mình bị tạm giam sẽ rất thèm thuốc, nên Phạm Bá Hiếu đã mang 1 gói ma túy được ...