• Người đàn ông tưới xăng đốt bệnh viện tỉnh có 4 tiền án

    Người đàn ông châm lửa đốt Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi từng có 4 tiền án, 3 tiền sự về tội ...