• Khống chế người đàn ông tưới xăng đốt bệnh viện tỉnh

    Cho rằng mình bị từ chối chữa bệnh, ông Máy (có tiền sử tâm thần) tưới xăng rồi châm lửa đốt ...