• Triển khai xây dựng công nghệ tưới cà phê tiết kiệm

     Trong 2 ngày 7- 8/9/2017, Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) đã tổ chức hội ...