• Không có hình ảnh

    Chùm ảnh: Nông dân “trắng đêm” canh nước tưới cho vườn cà phê

    Tuy mới bước vào mùa khô, nhưng mực nước tự nhiên ở các con suối, hồ, đập ở Gia Lai đang ...