• Đắk Lắk : Dân thiếu nước tưới, kênh đầu tư hơn 25 tỉ đồng bỏ không

    Một tuyến kênh được đầu tư xây dựng với kinh phí hàng chục tỉ đồng rồi bỏ hoang nhiều năm ...