• Sử dụng bằng giả, hàng loạt cán bộ chiến sĩ công an bị kỷ luật

    13 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lai Châu sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả bị phát hiện, trong đó ...