• Bị tước danh hiệu: Người đẹp du lịch Quảng Bình gửi đơn kiến nghị

    'Thực tế sau khi đoạt giải, bà Linh đưa tôi ra ở nhà bà ấy tại Hà Nội nhiều tháng trời. Công việc ...