• Buôn Ma Thuột: Vận động công dân tuân thủ nghiêm quy định pháp luật

    Là một trong những chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình về việc thực hiện kiến ...