• Trưởng phòng dùng bằng chị gái: Lấy bằng cấp từ xa

    Bà Ngọc Thảo lấy bằng cấp 3 của chị gái làm hồ sơ theo học cử nhân, thạc sĩ theo hệ đào tạo ...