• Bắt nghi phạm sát hại cô gái, chôn x.ác bên suối mùng 1 Tết

    Nảy ý đồ hãm hiếp cô gái nhưng gặp sự chống cự, Kiều sát hại nạn nhân rồi chôn thi thể trên ...